Enter your keyword

Lesovereenkomst

Lesovereenkomst

De deelnemer verklaart zich akkoord met onderstaande les overeenkomst door middel van het volgen van de lessen dat:

Hij/zij zal deelnemen aan de lessen op eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolg schade die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer VOF Yogaschool De Blauwe Vlinder vrijwaren voor afspraken van derden ten deze. Ook is de VOF Yogaschool De Blauwe Vlinder niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Hetzelfde geldt voor sterke medicijnen.

In geval van langdurig ziekte of andere blessures is het mogelijk om het abonnement voor max. 6 maanden stil te zetten. Dit dient altijd schriftelijk (per mail) gemeld te worden. Een jaar na de laatste les vervallen alle credits. De deelnemer gaat akkoord met de afspraken van de Yogaschool zoals vermeld op deze website.

Bij een half jaar of jaar abonnement zijn de credits geldig tot en met de einddatum van het abonnement. Na deze einddatum vervallen de niet gebruikte credits bij het niet verlengen van het abonnement. Indien het abonnement wordt verlengd neem je maximaal de helft (50%) van het oorspronkelijke aantal credits mee naar een vervolg abonnement. Bijvoorbeeld bij een jaarabonnement oorspronkelijke aantal is 48 = max. 24 credits kosteloos mee naar een volgend abonnement.

Bij een lessenkaart dienen de credits binnen de aangegeven periode gebruikt te worden. Na deze periode kunnen de credits onder bijbetaling van het verschil met een losse les onbeperkt geldig gemaakt worden of kosteloos meegenomen worden naar een abonnement of nieuwe lessenkaart. Reeds betaalde lessenkaarten worden niet gerestitueerd.

Het proefpakket is 1 maand geldig. Na deze maand vervallen de credits.

Indien bij een jaar of halfjaar abonnement geen gebruik meer wordt gemaakt van de lessen blijft de verplichting bestaan voor de termijnen zoals aangegeven bij het abonnement. Voor de termijnen en het betreffende termijn bedrag gelden de bedragen zoals hierboven genoemd.

Zonder opzegging per mail of schriftelijk loopt het abonnement door voor de gekozen periode. Na de eerste periode (half jaar of jaarabonnement) is dit per maand opzegbaar. Mogelijk te veel gebruikte lessen dienen dan nog wel te worden betaald.

Lesovereenkomst

De deelnemer verklaart zich akkoord met onderstaande les overeenkomst door middel van het volgen van de lessen dat:

Hij/zij zal deelnemen aan de lessen op eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolg schade die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer VOF Yogaschool De Blauwe Vlinder vrijwaren voor afspraken van derden ten deze. Ook is de VOF Yogaschool De Blauwe Vlinder niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Hetzelfde geldt voor sterke medicijnen.

In geval van langdurig ziekte of andere blessures is het mogelijk om het abonnement voor max. 6 maanden stil te zetten. Dit dient altijd schriftelijk (per mail) gemeld te worden. Een jaar na de laatste les vervallen alle credits. De deelnemer gaat akkoord met de afspraken van de Yogaschool zoals vermeld op deze website.

Bij een half jaar of jaar abonnement zijn de credits geldig tot en met de einddatum van het abonnement. Na deze einddatum vervallen de niet gebruikte credits bij het niet verlengen van het abonnement. Indien het abonnement wordt verlengd neem je maximaal de helft (50%) van het oorspronkelijke aantal credits mee naar een vervolg abonnement. Bijvoorbeeld bij een jaarabonnement oorspronkelijke aantal is 48 = max. 24 credits kosteloos mee naar een volgend abonnement.

Bij een lessenkaart dienen de credits binnen de aangegeven periode gebruikt te worden. Na deze periode kunnen de credits onder bijbetaling van het verschil met een losse les onbeperkt geldig gemaakt worden of kosteloos meegenomen worden naar een abonnement of nieuwe lessenkaart. Reeds betaalde lessenkaarten worden niet gerestitueerd.

Het proefpakket is 1 maand geldig. Na deze maand vervallen de credits.

Indien bij een jaar of halfjaar abonnement geen gebruik meer wordt gemaakt van de lessen blijft de verplichting bestaan voor de termijnen zoals aangegeven bij het abonnement. Voor de termijnen en het betreffende termijn bedrag gelden de bedragen zoals hierboven genoemd.

Zonder opzegging per mail of schriftelijk loopt het abonnement door voor de gekozen periode. Na de eerste periode (half jaar of jaarabonnement) is dit per maand opzegbaar. Mogelijk te veel gebruikte lessen dienen dan nog wel te worden betaald.